سازمانها همواره در حال بهبود تجربیات خود در زمینه ارتباط با مشتریان می باشند. این بهبودها می تواند شامل بررسی بهتر نیازهای متناقض کاربران، درنظرگرفتن انتظارات روزافزون مشتریان و کاهش هزینه های عملیاتی در حال افزایش باشد. دسته بندی و اولویت بندی مشتریان و ارائه خدمات ویژه به آنها, خدمت رسانی با کیفیت بالا را تضمین نموده, باعث افزایش رضایتمندی مشتری و کارآئی عملیاتی می شود. بنابراین، یک زیرساخت یکپارچه، قابل انعطاف، سریع و کم هزینه برای پوشش نیازهای روزافزون، امری ضروری است. راه حل مدیریت ارتباط با مشتریان پارس…
بیشتر
مدیریت آسیب پذیری شامل دو بخش ارزیابی آسیب پذیری و اصلاح آن می باشد. ارزیابی آسیب پذیری ها شناسایی نقاط ضعف در سراسر شبکه، از سیستم های سرور و سایر تجهیزات شبکه تا کامپیوترهای مربوط به هر ایستگاه کاری را ممکن می سازد. برطرف کردن آسیب پذیری های موجود، مبنای اصلاح آسیب پذیری می باشد. از بین بردن آسیب پذیری ها به وسیله Patching یا بروز کردن نرم افزار و پیکربندی ایمن انجام می گیرد.
بیشتر
راه حل سیستم صورتحسابگیری شرکت پارس تصمیم شامل مدیریت عملیات مربوط به صدور انواع مختلف صورتحسابها، تعریف قواعد قیمت گذاری، اعمال سیاستهای تخفیف، دریافت و پردازش رکوردهای مصرف منابع، تولید و توزیع صورت حساب، تعامل با بانک در زمینه پردازش فایل بانکی شامل صورتحساب های پرداخت شده، ارتباط با درگاه پرداخت الکترونیکی، استرداد پول و تمامی گزارش­های مربوط به صورتحسابها می باشد.
بیشتر
اخیرا, نیاز به محافظت داده ها و جلوگیری از حملات از داخل بسیار شدت یافته است. بدینصورت که اطلاعاتی که بر روی شبکه ما و یا مدیاهای مختلف ما نگهداری می شود, در اختیار عواملی خارج از سازمان و بدون اجازه ما قرار می گیرد. بر این اساس, قوانینی وضع شده اند که به توسط آنها چنین مشکلاتی حل خواهد شد که از آن جمله می توان به SOX, GLBA ، HIPAA ، CA SB1386 ، CA AB1950 ، PCI ، The Patriot Act و ... اشاره نمود. راه حل…
بیشتر
پشتیبان­ گیری و مدیریت چرخه حیات داده ها
پشتیبان گیری بررسی وضعیت موجود سایت مشتری شناسائی اطلاعات مهم جهت پشتیبان گیری تدوین روشهای پشتیبان گیری ارائه راه کارهای پشتیبان گیری متناسب با نیازهای مشتری اصلاح و یا توسعه راه کار پشتیبان گیری موجود ایجاد استراتژی پشتیبان گیری طراحی سیستم پشتیبان گیری با فن آوری های روز دنیا بسته به نوع اطلاعات مشتری پیاده سازی سیستم پشتیبان گیری آرشیو استخراج چرخه حیات اطلاعات مشتری تدوین سیاست های مشتری بر چرخه حیات اطلاعات طراحی سیستم آرشیو اطلاعات با فن آوری روز دنیا بسته به نیاز مشتری پیاده سازی سیستم آرشیو…
بیشتر
راه حل پرتال پارس تصمیم، شامل پیاده سازی و بکارگیری درگاهی وبی است که با بکارگیری سیستم های اطلاعاتی موجود سازمان و کارمندان در روند پاسخ دهی به ارباب رجوع تاثیرگذار بوده و سرویس دهی را در قالب یک پرتال و سایت واحد، برای کارمندان و مدیران بخش های مختلف سازمان و زیرمجموعه های مرتبط در سطح کشور و همچنین ارباب رجوع ممکن می سازد. این درگاه همچنین اطلاعات و خدمات سازمان را در اختیار ارباب رجوع قرارداده و گردش و تولید این اطلاعات را راهبری می نماید. این پرتال،…
بیشتر
ارائه ی راه حل های کلید در دست
شرکت پارس تصمیم با استفاده از تجربه خود در زمینه شناسائی نیازهای مشتری، مشاوره به مشتری در زمینه راه حلهای موردنیاز جهت برآورده ساختن نیازها، ارتباط با تامین کنندگان اصلی راه حلها، تامین راه حل، نصب و راه اندازی، استقرار و یکپارچه سازی با راه حلهای دیگر و راه حلهای موجود در سازمان مشتری, آموزش و انتقال دانش استفاده و توسعه راه حلها به مشتری، پشتیبانی و نگهداری و ارتقاء و بروزرسانی راه حلها و خدمات مدیریت شده به مشتری و خدمات پس از فروش یکی از پیشروان یکپارچه سازی…
بیشتر
1 2 3 4