سیستم مدیریت آموزش سازمان

سیستم مبتنی بر وب است که در آن کاربران سازمان میتوانند دوره های مورد نیاز خود را انتخاب و در آن شرکت کنند و در انتها امتیازات و گواهینامه های اخذ شده را دریافت کنند و در نظر سنجی ها شرکت کنند. در این میان دوره هایی که در خارج از سازمان یا خارج از کشور برگزار میگردند فرآیندهای مربوط به اقدامات مالی و اقامت آنان نیز در این نرم افزار پیاده سازی شده است.

ابتدا افراد نیازسنجی آموزشی می شوند و تقویم آموزشی تهیه می گردد و روشهای آموزشی به آنها پیشنهاد می گردد. در هنگام دوره و بعد از آن جزوات و منابع آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد و ارزیابی و اثربخشی آن دوره بررسی می گردد و در انتها گواهینامه مربوطه صادر می گردد.

امکانات سیستم:

  • تهیه برنامه توسعه فردی به صورت آنلاین
  • پیگیری آنلاین نیازهای آموزشی
  • درخواست دورههای آموزشی به صورت آنلاین
  • دسترسی به لیست دوره های آموزشی که گذرانده اید
  • ارزیابی دوره های آموزشی
  • دسترسی به مطالب مربوط به هر دوره آموزشی از طریق سیستم
  • پیگیری آسان گواهینامه دوره آموزشی