مدیریت سرویس ها و دولت الکترونیک

BPM یا مدیریت فرآیندهای سازمانی، راه حلی جامع برای مدلسازی، طراحی، اجرا، مدیریت، آنالیز و بهینه سازی فرآیندهای سازمانی می باشد. این راه حل، فرآیندهای سازمانی را با اسناد و اطلاعات، اشخاص مرتبط با فرآیند (شهروندان،کارکنان،سازمانهای مرتبط و …) و سیستمهای اطلاعاتی سازمان یکپارچه نموده و این امکان را می دهد که یک کار از نقطه شروع تا پایان به عنوان یک فرآیند به طور کامل خودکارسازی و مدیریت شود.

فن آوری BPM) Business Process Management) معمولاً شامل چندین مولفه مرتبط با یکدیگر برای مدیریت این تعاملها می باشد. مدیریت فرآیند سازمانی این امکان را می دهد که فرآیندها، در شرایطی که نیازهای سازمانی در دست تغییر و اصلاحند، مدلسازی و سپس به صورتی پویا نگهداری شوند.

 • مدیریت فرآیندهای سازمانی، تمام عناصر فناوری را برای اداره کردن چرخه گردش فرآیند از لحظه معرفی تا زمان به کارگیری، اجرا، اندازه گیری، تغییر و به کارگیری مجدد، در یک طرح جامع گرد هم می آورد.
 • مولفه دریافت و به جریان اندازی خودکار درخواست خدمات از طریق نامه، email، نمابر، بصورت Online از طریق اینترنت و محیط وب، پیام کوتاه و تماس تلفنی
 • مولفه موتور فرآیندی برای گردش اتوماتیک فرم اطلاعاتی در سازمان
 • مولفه کارتابل الکترونیکی برای کارکنان سازمان
 • مولفه یکپارچه سازی (Integration) جهت ارتباط با سیستمهای موجود سازمان
 • مولفه مدیریت فایلهای دیجیتالی ارسالی از طرف شهروند در حجم بالا
 • مولفه مدیریت پرونده الکترونیکی
 • مولفه اتصال به سرورهای آرشیو اطلاعات
 • مولفه کنترل فرآیند درخواست خدمات جهت ایجاد محیطی برای درخواست کننده خدمات و همچنین مدیران سازمان برای کنترل وضعیت گردش فرم اطلاعاتی در سازمان و کیفیت پاسخگوئی کارکنان نسبت به خدمات درخواست شده
 • مولفه امنیتی جهت جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز
 • مولفه ثبت جامع وقایع برای ثبت کلیه اتفاقاتی که در فرآیند پاسخگویی به خدمات درخواست شده رخ می دهد.
 • مولفه مدیریت گزارشها جهت ارائه گزارشهای پویای اطلاعاتی به مدیران سازمان
 • مولفه هوشمندی فرآیندی(Process Intelligence) به عنوان راه حل هوشمندی سازمانی (Business Intelligence) با قابلیت پیش بینی، آنالیز و بهبود مستمر خدمات ارائه شده به شهروندان