مدیریت محتوا

نرم‌افزار مدیریت محتوا، محصول شرکت پارس تصمیم، سیستم جامعی برای مدیریت محتویات الکترونیکی و غیر الکترونیکی می‌باشد که با نگهداری مشخصات و محتویات اقلام اطلاعاتی، امکان پیمایش و جستجو بر روی این اقلام را در اختیار کاربران سیستم قرار داده و آنها را کمک می نماید که به راحتی اقلام اطلاعاتی مرتبط به موضوعات مورد نظر خود را پیدا کرده و مورد استفاده قرار دهند. برخی قابلیتهای راه حل شامل موارد ذیل می باشد:

 • قابلیت تعریف اقلام اطلاعاتی مختلف با تعریف ساختار اطلاعاتی آنها (برای مثال: کتاب، مقاله، …)
 • قابلیت تعریف اطلاعات توصیفی مختلف بر اساس مشخصات پایه‌ای یک قلم اطلاعاتی (برای مثال: تعریف استاندارد DublinCore برای نوع قلم اطلاعاتی کتاب)
 • قابلیت تعریف یک ساختار درختی برای دسته‌بندی اقلام موجود یک نوع قلم اطلاعاتی، بهمراه امکان قرار دادن یک قلم اطلاعاتی در چندین دسته‌بندی
 • قابلیت ایجاد ارتباط(relation) بین اقلام اطلاعاتی گوناگون، بهمراه امکان توصیف و دسته‌بندی نوع این ارتباطات
 • قابلیت پشتیبانی از هفت نوع قالب رقمی مرسوم (txt، html، Doc، pdf، mp3، avi، jpeg)، بهمراه امکان اضافه کردن انواع قالب رقمی جدید به آنها (بصورت یک plug-in)
 • قابلیت وارد کردن (اضافه کردن) اقلام اطلاعاتی جدید و مشخصات آنها (اطلاعات توصیفی عمومی، دسته‌بندیها، فایلهای رقمی و …) توسط اپراتور و قابلیت پیمایش و جستجو در بین اقلام اطلاعاتی وارد شده و انتخاب اقلام مورد نظرجهت نهایی کردن و بارگذاری تهایی آنها در سیستم
 • قابلیت شاخص‌گذاری (indexing) انواع محتویات متنی تعریف شده در سیستم (مانند: pdf، doc، txt، …) جهت فعال کردن آنها برای جستجوی داخل متن
 • قابلیت استخراج اطلاعات توصیفی سیستمی فایلهای رقمی در هنگام بارگذاری فایل، بصورت اتوماتیک و ذخیره سازی آن
 • قابلیت نگهداری فایلهای رقمی در مخازنی مستقل از پایگاه اطلاعاتی اصلی سیستم (تمامی درخواستهای مشاهده و دریافت فایل از طریق این مخازن صورت می‌گیرد)
 • قابلیت کنترل و مدیریت مخازن، با امکانات گوناگون، مانند فعال و غیر فعال کردن هر مخزن و مشاهده وضعیت آنها
 • قابلیت backup، import، export برای اطلاعات هر مخزن
 • قابلیت پیمایش (browse ) بر روی اطلاعات رقمی، برحسب اطلاعات توصیفی، دسته‌بندیها، اقلام مرتبط و …
 • قابلیت جستجو بر روی اطلاعات رقمی با مشخص‌کردن یک یا چند کلمه مورد جستجو و نوع ارتباط منطقی آنها، همراه با امکان مشخص‌کردن حوزه مورد جستجو مانند: نوع قلم رقمی، اطلاعات توصیفی، دسته‌بندیها، اقلام مرتبط، محتویات متنی و یا ترکیبی از آنها
 • قابلیت مشاهده نتایج جستجو در قالب یک لیست با امکانات مرتب‌سازی و صفحه‌بندی، و توانایی ذخیره‌سازی آن در پروفایل کاربر، بهمراه امکان اضافه کردن لینک اقلام مورد نظر به بخش favorites در پروفایل کاربر
 • قابلیت مشاهده کل اطلاعات یک قلم مانند اطلاعات توصیفی آن، اقلام مرتبط، موضوعات عنوان شده توسط کاربران در مورد آن قلم، لیست فایلهای رقمی موجود برای آن قلم بهمراه اطلاعات سیستمی آنها و …
 • قابلیت اضافه کردن یک موضوع، یا یک جواب به یک موضوع در forum تک لایه‌ای هر قلم اطلاعاتی توسط کاربر
 • قابلیت مشاهده و دریافت (download) یک یا چند فایل رقمی اقلام اطلاعاتی
 • قابلیت مدیریت اقلام اطلاعاتی از جهت وضعیت (فعال ، غیر فعال ، …) و سطح امنیت برای دسترسی به آنها
 • قابلیت مدیریت نقشها از جهت سطح دسترسی به اقلام و سرویسهای سیستم
 • قابلیت ثبت کاربران با مشخص نمودن نوع عضویت و نقش آنها
 • قابلیت ذخیره سازی اطلاعات مختلف کاربران و علاقه‌مندیهای آنها در قالب پروفایل برای هر کاربر
 • قابلیت تنظیم و شخصی‌سازی واسط‌کاربر همراه با پشتیبانی از دو زبان فارسی و انگلیسی
 • قابلیت گزارش‌گیری با استفاده از فیلترهای مختلف (برای مثال: بازه زمانی، تعداد استفاده، …) از تاریخچه استفاده از اشیاء موجود در سیستم، یا تاریخچه استفاده کاربران از سیستم و یا ترکیب آنها
 • قابلیت ثبت هر نوع فعالیت در سیستم جهت پشتیبانی