مدیریت و مونیتورینگ تجهیزات و سیستمها

راه حل مدیریت و مونیتورینگ تجهیزات و سیستمهای شرکت پارس تصمیم، جهت گردآوری اطلاعات عملکرد سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری، گزارش رخدادها و حوادث، نظارت بر روند استفاده از منابع و مدیریت مرکزی تجهیزات و خدمات مرکز داده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این راه حل شامل سیستم مدیریت و مونیتورینگ مرکزی بوده که وظیفه گردآوری اطلاعات عملکرد تجهیزات و خدمات، دسته بندی و اولویت بندی رویدادها، ارجاع خودکار رخدادهای شناسایی شده به پیشخوان خدمت و تحلیل سطح عملکرد تجهیزات را عهده دار است؛ همچنین این راه حل شامل ابزارهای مدیریت تجهیزات و سیستمها (Element Manager) می باشد که وظیفه نصب و تنظیم تجهیزات، راه اندازی و جمع آوری خدمات، حل و رفع وقایع و مشکلات، گردآوری اطلاعات جزئی و کامل عملکرد تجهیزات و خدمات را بر عهده دارد.data-center-man-monitoring-1