یکپارچه­ سازی سیستم­ها/ معماری سرویس­گرا

امروزه معماری سرویس‌گرا (Service Oriented Architecture)، به سرعت در حال تبدیل شدن به استانداردی جدید برای کسب‌وکارهای مدرن و یکپارچه سازی سیستمهای متنوع است. SOA به خودی خود یک تکنولوژی نیست، بلکه یک معماری و یک استراتژی محسوب می‌شود و برای شروع استفاده از آن، باید شیوه تفکر خود را در مورد سازمان و نحوه مدیریت دارایی‌های آن بروز کرد.

SOA روشی برای معماری و ساخت یک برنامه جامع به صورت مجموعه‌ای از سرویس‌های در حال همکاری و تعامل با یکدیگر است، سرویس‌هایی که مورد نیاز کاربران می‌باشند. کاربر در این مفهوم هم می‌تواند یک کاربر انسانی و هم یک برنامه کاربردی باشد. SOA بطور کلی به طراحی برنامه‌ها به عنوان مجموعه‌ای سرویس که می‌توانند از طریق وب و اینترنت با یکدیگر همکاری کنند اشاره دارد. منظور از “سرویس” در این جا سرویس کسب‌وکار می‌باشد.

یک برنامه جامع که با استفاده از SOA طراحی شده باشد، از چندین سرویس تشکیل می‌شود. این سرویس‌ها عمدتا طوری با یکدیگر در ارتباط هستند که می توان به سرعت و در صورت بروز موقعیت‌هایی خاص که نتیجه طبیعت دینامیک این نوع برنامه‌هاست، آنها را تغییر داده یا سرویس‌های جدیدی را به این مجموعه اضافه کرد. چنین ساختاری در نتیجه، در دنیای تجاری بیشتر قابل رقابت بوده و امکان بقاء بیشتری خواهد داشت.servicesupport3-1