تماس با ما

تلفن شرکت: ٨٨٧۶١٨٨٢ (٩٨٢١+)

تلفن بخش فروش: ٨٨٧۶٨٢٣٠ (٩٨٢١+)

نمابر: ٨٨۵٠١٧۴٠ (٩٨٢١+)

پست‌های الکترونیکی:

ارتباطات عمومی: info@parstasmim.com

خرید محصولات و خدمات: marketing@parstasmim.com

پشتیبانی محصولات و خدمات: support@parstasmim.com

همکاری با پارس تصمیم : jobs@parstasmim.com

آدرس: تهران : خیابان آپادانا ، خیابان نیلوفر (عشقیار) کوچه سیزدهم پلاک ۴١

دیدگاه خود را بنویسید: