خدمات خاص مشتری

خدمات خاص مشتری

شرکت پارس تصمیم با اتکاء به دانش فنی و بهره مندی از تیم مجرب کارشناسان حرفه ای آموزش دیده و متخصص ، قادر به انجام خدمات خاص مشتریان در زمینه فناوری اطلاعات را برای سازمان های بزرگ در سراسر کشور می باشد. خدمات خاص پارس تصمیم  به شرح زیر می باشد:

مدیریت پروژه

نظارت پروژه

توسعه سفارسی نرم افزار

یکپارچه سازی سیستمها/معماری سرویسگرا

مشاوره و استقرار سیستم مدیریت منابع سازمانی